__HOTEL ORPHEUS
01
__HOTEL ORPHEUS

choreography- direction: Konstantinos Rigos
music: C.W.Gluck (excerpts from the opera Orpheus and Eurydice)
set Design: Anna Georgiadou - Kenny Maclellan
costumier: Nikos Natsoulis
lighting designer:Philippos Koutsaftis
sound processing: Studio 19, K.Bokos - V. Kontouris
dramaturgy: Marilena Panagiotopoulou

Production
Oktana Dancetheatre


Premiere
15-11-1996 Empros Theatre, Athens
Performances
Greek cultural month in Georgia June 1998 Tbilisi, Batoumi
Festival
Cassandra’s Summer Festival 27-07-1997 Siviri’s Amphitheatre
November 1998 «Teatri di Vita», Bologna
16th International Festival Sarajevo Zima 2000
22-02-2000 National theatre
5th Editione Estate Mediteranea
28-07-2000 Lamezia Terme

dancers - actors

First cast: Giannis Yaples, Antonis Fragkakis, Tamara Iliasova, Balia Papachristou, Eleonora Stathopoulou, Elena Topalidou

Second cast: Konstantinos Rigos, Baggelis Stolidis, Stathis Mermigkis (Thanassis Gianakopoulos-Fotis Nikolaou), Amalia Bennett, Roula Koutroubeli, Giota Festa, Elena Topalidou.

__HOTEL ORPHEUS