__THE SON
  • <p>Photographs Konstantinos Rigos</p>
01
__THE SON

choreography-text-set design-costumes: Panagiotis Kontonis

sound installation-music: Dimosthenis Grivas

light installation-photographs: Konstantinos Rigos

dramatourgy: Giota Argiropoulou, Panagiotis Kontonis

video: Dimitris Kollias

First presentation 2nd July 2009


production: Dancetheatre OKTANA

performers

Konstantinos Abarikiotis, Markela Manoliadou, Giannis Nikolaidis

__THE SON