The boxing ring

The boxing ring

Ivy theater
SHARE THIS
National choreography award 1999
Choreography / Direction:

Konstantinos Rigos

Set:

Anna Georgiadou – Kenny Maclellan

Costumier:

Nikos Natsoulis

Lighting:

Philipos Koutsaftis

Music supervisor:

Sakis Dimitrakopoulos

Assistant choreographer:

Amalia Bennett

Audio mixing:

Studio 19, Κ. Bokos – V. Kontouris

Performers:

Amalia Bennett, Tamara Iliasova, Roula Koutroubeli, Giorgos Matskaris, Stathis Mermigkis, Takis Argyropoulos, Katerina Papageorgiou, Kontentinos Rigos, Elena Topalidou
from dancetheater N.T.N.G
Kostas Gerardos, Dimitris Iordanidis, Katerina Kervanidou, Giannis Martos

Production:

Oktana dancetheater, Panafol Hellas and N.T.N.G. dancetheater partnership

Prv Back to all Nxt